Cửa lưới chặn kiến 3 khoang ngăn côn trùng

600.000