CHÍNH SÁCH SỬ DỤNG COOKIES

QUY TẮC SỬ DỤNG COOKIE CỦA FUNISMART

Quý khách được thông báo rằng funismart sử dụng cookie để gia tăng trải nghiệm mua sắm trên trang website funismart.com. Bằng cách truy cập trang web, bạn đã đồng ý cho funismart sử dụng cookies trên thiết bị của mình.

Chính sách Cookie của funismart đưa ra dưới đây để xác định rõ quyền hạn và tính minh bạch trong việc sử dụng các dữ liệu khi khách hàng truy cập vào website. Bao gồm hai nội dung chính

Cookie là gì và mục đích của việc xử lý thông tin

Quyền của bạn đối với cookie và các công cụ đo lường khác được sử dụng trên website của funismart.

Cookies, hoặc các công cụ đo lường tương tự, là dữ liệu được máy chủ sử dụng để gửi thông tin trạng thái đến trình duyệt của người dùng và thiết bị của người dùng xác nhận và gửi lại thông tin về máy chủ của trang web.

Thông tin trạng thái bao gồm nhiều yếu tố, ví dụ: số ID của phiên truy cập, ngôn ngữ, điện thoại hay máy tính, hệ điều hành Android hay IOS, v.v…

Cookies được sử dụng để lưu trữ thông tin trạng thái ngắn hạn trong thời gian bạn truy cập các trang khác nhau trên cùng một trang web hoặc khi bạn trở lại lướt web sau một khoảng thời gian không sử dụng.

Tuy nhiên: Chính sách cookies của công ty Funismart gửi tới khách hàng.

Hiện tại funismart chưa sử dụng lấy cookies của khách hàng, nên bạn cứ yên tâm xem và tương tác với công ty qua website nhé.